​2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak, 2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetim Yönetmeliği" ve "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" mevzuatlarına dayanılarak, Üniversite Senatosu'nun 04.02.2016 tarih ve 627 sayılı kararıyla "İTÜ Atık Yönetimi Yönergesi çıkarılmıştır.

​Tehlikeli atıkların bertaraf edilebilmesi için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın organizasyonu sağladığı bertaraf işlemleri yılın Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım ayları içerisinde yapılacaktır.

Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle